Disclaimer & copyright

Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van Things that make you feel good® (www.thingsthatmakeyoufeelgood.nl). Door de webpagina's te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Alle informatie op de website www.thingsthatmakeyoufeelgood.nl® wordt met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of niet juist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op onze website is verkregen of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De informatie op de website wordt zeer regelmatig aangepast en/of aangevuld. Things that make you feel good® behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen en aanvullingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Things that make you feel good® zeer selectief te werk gaat ten aanzien van websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van de eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Things that make you feel good® worden onderhouden, wordt afgewezen.

De afbeeldingen, producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s die te vinden zijn op www.thingsthatmakeyoufeelgood.nl worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en zijn geplaatst met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Things that make you feel good®, (gedeeltes van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

Voor vragen en/of opmerkingen mag je altijd mailen naar [email protected]